Neix Prêt

 A l’ abril de 2015 Prêt Pour Musique  obre les seves portes, una manera més informal i divertida d’apendre música i en concret el piano està a la disposició de tothom.

 

 

Disposem d’una zona ambientada exclusivament a la interpretació de l’instrument amb tot el que l’alumne, sigui quin sigui el seu nivell, pugui necessitar per estar còmode i gaudir.

 

Per una altra banda el llenguatge musical en grup i les diferents activitats lúdiques relacionades amb l’execució de ritmes, la lectura a vista o l’audició i afinació es duen a terme a l’aula destinada per a aquestes activitats.

 

Depenent del’edat dels alumnes s’ubicaran a la zona correponent .

La finanlitat és la d’aconseguir la concentració màxima de l’alumne per assolir fàcilment tots el conceptes treballats.